Disclaimer

Disclaimer voor scalardata.nl

Scalar Data B.V. (Kamer van Koophandel : 68537646), hierna, geeft u hierbij toegang tot scalardata.nl ( "de Website") en geplubliceerde informatie, afbeeldingen en overige materialen.

Scalar Data B.V. heeft het recht om informatie op de Website te bewerken of onderdelen van de gepubliceerde informatie te verwijderen zonder hiervoor de verantwoordelijkheid te dragen of de verplichting te hebben zijn publiek hiervan op te hoogte te moeten stellen.

De informatie op de Website is bedoeld als bindend en niet als een concrete aanbieding om een ​​overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen afgesloten tussen beide partijen middels aanvaarding van een aanbieding geplaatst op de Website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Scalar Data B.V. streeft ernaar om zo vaak mogelijk de inhoud van de website en / of aanvulling bij te werken. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en / of onjuist is.

De aangeboden materialen op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op correctheid. Deze materialen kunnen op elk moment veranderen zonder voorafgaande kennisgeving van Scalar Data B.V.

In bijzonder prijzen die op de website worden vermeld, zijn onderhevig aan type en programmeringsfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Op grond van dergelijke fouten is geen afspraak gemaakt.

Scalar Data kan nooit aansprakelijkheid aanvaarden voor de hyperlinks op websites die worden gepubliceerd op websites of diensten van derden.

 

Royalties

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de gepubliceerde materialen liggen bij Scalar Data B.V.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is verboden zonder schriftelijke toestemming van Scalar Data B.V., behalve en alleen voor zover voorzien in verordeningen van verplichte wetgeving (zoals recht op citaat), tenzij anders vermeld in specifieke materialen.

 

Resterende

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd veranderen. Deze disclaimer wordt gegenereerd door de ICTRecht disclaimer generator. http://ictrecht.nl/disclaimergenerator