Waarom is training van uw medewerkers belangrijk?

Veel te vaak zien managers het trainen van medewerkers als een kostenpost in plaats van het te zien als gunstig voor de bedrijfsuitoefening.

Een onderneming dient nooit still te staan en zo ook de ontwikkeling van uw medewerkers, welke de kernwaarde van uw onderneming vertegenwoordigen en de business stuwen. Training is essentieel om hun skills verder te ontwikkelen, speciaal in het data era en daarom zal dit als prioriteit moeten gelden voor uw onderneming.

Data stuwt uw business voorwaarts indien de juiste inzichten op tijd worden geleverd, u heeft ongetwijfeld één of meerdere artikelen gelezen over de data gedreven onderneming.

In mijn vorige blog artikel heb ik verwezen naar een study van McKinsy waaruit blijkt dat alleen al in de Verenigde Staten in 2017 een tekort zal zijn van 200.000 mensen met "goede analytische kennis", dit komt met name door kennisachterstand, medewerkers die niet worden getraind en zodoende geen gebruik kunnen maken van de laatste ontwikkelingen en technologieen die van toepassing zijn op de immer groter wordende hoeveelheid data.

Met een goed plan en kwalitatief goede trainingen kunnen ondernemingen profiteren van deze nieuwe ontwikkelingen en technologieen als medwerkers weten hoe deze te gebruiken en toe te passen, de onderneming zal dit terugzien in de RIO op de balans.

 

Hieronder vindt u een aantal redenen waarom training van uw medewerkers belangrijk is:

Op de hoogte blijven met industrie standaarden

Industrieen veranderen constant, een actueel onderwerp op dit moment is industrie 4.0 dus het is belangrijk als onderneming zich te ontwikkelen om niet achter te blijven.

 

Op de hoogte blijven met de laatste technologieen

Nieuwe technologieen verschijnen met een hoger tempo dan ooit, dus het is niet voldoende voor uw medewerkers om slechts eenmaal een training te volgen. Een regulier trainingsprogramma is benodigd om er voor te zorgen dat uw medewerkers op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en hiermee kunnen werken om het volledige potentieel ervan te benutten voor uw onderneming.

 

Blijf de concurrentie voor

Stilstand kan u uw onderneming kosten, door ervoor te zorgen dat uw medewerkers hun kennis op peil houden zal uw onderneming ook vooruit gaan en competatief blijven.

 

Detecteer tekortkomingen en achterstand in kennis

Door uw medewerkers regelmatig te trainen bent u beter in staat om achterstand en tekortkomingen in kennis te detecteren en hierop bij te sturen.

 

Bijhouden van kennis

Het bijhouden van kennis en vaardigheden dient regelmatig herhaald te worden om het niet verloren te laten gaan.

 

Vaardigheden uitbereiden

Als een onderneming eenmaal besloten heeft om geld uit te geven aan het verkrijgen van basisvaardigheden, kan men hierop voortbouwen en daarmee meer resultaat behalen voor de onderneming.

 

Beloon om te leren

Het in het vooruitzicht stellen van een in carriere pad voor uw medewerkers zorgt ervoor dat u de competitie buiten de deur houdt.

 

Toename baan tevredenheid

Een regelmatige investering in training leidt tot een grotere baan tevredenheid bij medewerker wat zorgt voor betere motivatie en het reduceert het verloop van medewerkers en verhoogt de productiviteit die de winstgevendheid verhogen.

 

Voorzie in de mogelijkheid tot interne promotie

Met het aannemen van nieuwe medewerkers zijn hoge kosten gemoeid zoals recruiment kosten etc. Door uw medewerkers te trainen en zich verder te laten ontwikkelen komen zij eerder in aanmerking voor promotie. In tegenstelling tot nieuwe medewerkers, kunt u garanderen dat ze over de juiste kennis beschikken van uw markt en onderneming en de juiste kennis hebben, tevens weet u dat u deze mensen kunt vertrouwen en hierop een beroep kunt doen.

 

Aantrekken van nieuw talent

Nieuw talent aantrekken die over de juiste eigenschappen beschikken is niet eenvoudig, we willen allemaal de beste medewerkers. Met een trainingsplan voor uw medewerkers heeft u niet alleen het voordeel van behoud van personeel uw bedrijf wordt ook nog eens aantrekkelijker voor talenten uit de markt, het geeft uw onderneming een goed imago omdat mederkers loyaal zijn en met plezier voor u werken.
 

Scalar levert trainingen op de basisvaardigheden benodigd in het data era, uw medewerkers kunnen hiermee hun kennis up to date brengen waarvan u als onderneming profiteert. Voor meer informatie: https://scalardata.nl/training

Ronald Span

Founder of Scalar Data, over 20 years of experience in a variety of national and international IT projects in different roles, development, consultancy, pre-sales, management and business development. Scalar Data is helping organizations to implement their big data strategy.