Slimme productiebedrijven en Big Data

Onlangs kwamen wij een interessant artikel tegen over het feit dat slimme productiebedrijven gebruik moeten gaan maken van big data.

Het artikel gaat over de hoeveelheid sensoren die tegenwoordig door productiebedrijven wordt ingezet om data te genereren en op te slaan en het feit dat deze bedrijven niet weten hoe ze deze data moeten interpreteren en kunnen inzetten om hun processen en producten te verbeteren.

Enerzijds vanwege het feit dat men geen kennis heeft van deze materie anderzijds vanwege het feit dat hier ook geen prioriteit aan wordt gegeven of van wordt gemaakt. Het gemiddelde productiebedrijf heeft geen enkele kennis van data science en men weet niet wat men moet meten en wanneer. Daarnaast wordt data vaak niet op de juiste manier opgeslagen om data modellen te kunnen bouwen om op basis hiervan inzichten te verkrijgen.

In het kort gezegd is hier enorm veel ruimte voor verbetering mogelijk voor productiebedrijven door bijvoorbeeld samen te werken met universiteiten of innoverende startup bedrijven die wel kennis hebben van data en technologie en hoe deze in te zetten voor verbeteringen.

In het artikel waaraan wij refereren worden een vijftal tekortkomingen vastgesteld:

  • Het ontbreken aan begeleiding, productiebedrijven laten zich niet of nauwelijks begeleiden bij de inzet van nieuwe technologieen voor hun processen
  • Adoptie, productiebedrijven zullen zichzelf verder moeten ontwikkelen naarmate men meer data verzameld
  • De wijze waarop men data verzameld, er wel of geen gebruik van maakt en deze data al of niet deelt laat te wensen over
  • Het niet of nauwelijks ontwikkelen van voorspellende modellen op basis van historische en actuele informatie bij de introductie van nieuwe producten
  • Het gebrek aan koppeling van informatiesystemen aan processen tussen verschillende partijen

Wij als Scalar Data weten als geen ander vanwege onze jarenlange ervaring op het gebied van automatisering dat dit soort problemen niet alleen voorkomen bij productiebedrijven maar van toepassing zijn op nagenoeg alle sectoren inclusief de automatiseringssector zelf. Vandaar dat wij er ons op richten om een brug te slaan voor het bedrijfsleven bij de inzet en adoptie van deze technologische kennis die benodigd is om processen te kunnen verbeteren.

Mocht u meer willen weten over hoe wij onze kennis ten aanzien van integratie, IoT, big data en artificial intelligence kunnen inzetten voor uw onderneming neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden om uw data effectief in te zetten voor uw bedrijfsprocessen.

per mail: [email protected]

per telefoon: 06-630748787

bron: https://www.nature.com/news/smart-manufacturing-must-embrace-big-data-1.21760

Ronald Span

Founder of Scalar Data, over 20 years of experience in a variety of national and international IT projects in different roles, development, consultancy, pre-sales, management and business development. Scalar Data is helping organizations to implement their big data strategy.